Arhiv tribina

Godina 2019.

Svibanjska tribina

"The Bundeskartellamt decision on Facebook - new forms of exploitative abuses in digital markets"

Predavač:


Moderator:

izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, EFZG

utorak, 28. svibnja 2019., 17-19 h

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

dv. 2

Sažetak tribine

Nova tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja pod nazivom The Bundeskartellamt decision on Facebook - new forms of exploitative abuses in digital markets održana je 28. svibnja 2019. Ova tribina bavila se aktualnim pitanjem zaštite tržišnog natjecanja na digitalnim tržištima, posebice pitanjem zlouporabe vladajućeg položaja od strane Facebooka. Veliki interes pobudila je odluka njemačkog Bundeskartellamta koji je Facebook kaznio zbog zlouporabe vladajućeg položaja u veljači 2019. godine. O toj odluci i o povezanoj odluci talijanskog tijela za tržišno natjecanje, ali i o širem kontekstu dvojbi oko primjene pravila tržišnog natjecanja na tehnološke gigante govorio je stručnjak za problematiku zaštite konkurencije na digitalnim tržištima, dr. Marco Botta, istraživač s Max Planck instituta za inovacije i tržišno natjecanje u Münchenu. Dr. Botta upozorio je na neke kontroverzne aspekte odluke njemačkog regulatora tržišnog natjecanja u predmetu Facebook, kao što je vrlo restriktivno određivanje mjerodavnog proizvodnog i zemljopisnog tržišta. Također, ukazao je i na to da je praksa Suda Europske unije temeljem članka 102.(a) UFEU-a u domeni iskorištavajućih zlouporaba vrlo ograničena i starijeg datuma, ali i da se odnosi samo na štetu koja se uzrokuje trgovinskim partnerima dominantnog poduzetnika, a ne i konačnim potrošačima, kao u odluci njemačkog tijela. Fokus je dakle bio na nesukladnoj primjeni njemačke odredbe koja je paralelna s odredbom članka 102. UFEU, u kontekstu neprimjene članka 3. Uredbe 1/2003 prema kojem u situacijama kada postoji prekogranični učinak treba primjenjivati europska pravila. Zaključno se govorilo o regulatornoj dilemi glede optimalnog reguliranja situacija u kojima on-line giganti svojom poslovnom praksom uzrokuju štetu svojim korisnicima: treba li takve situacije regulirati putem pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, pravila o zaštiti potrošača ili pak pravila o zaštiti podataka. Iz diskusije koja je uslijedila nakon predavanja dr. Botte bilo je jasno da mnogi hrvatski stručnjaci ovakvu odluku Bundeskartellamta smatraju intervencionističkom, što je zapravo potvrdilo kritički osvrt samog gosta predavača.

Prezentacija:

BOTTA, presentazione Facebook Zagreb, 23.5.2019.pdf

Tribina u veljači

"Ekonomska analiza učinaka provedbe pravila o zaštiti tržišnog natjecanja"

Panelisti:

doc. dr. sc. Vladimir Arčabić, EFZG

doc. dr. sc. Marko Družić, EFZG

Dejan Garić, AZTN

doc. dr. sc. Velibor Mačkić, EFZG


Moderator:

izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, EFZG


Vrijeme: utorak, 12. veljače 2019., 17-19 h

Mjesto: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

dv. 7

Sažetak tribine

U okviru serije tribina o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja, koja je pokrenuta na EFZG-u u travnju prošle godine, održana je 12. veljače 2019. četvrta tribina po redu, i to na temu ex post ekonomske analize učinaka provedbe pravila o zaštiti tržišnog natjecanja. Ovakvu analizu provode regulatori tržišnog natjecanja iz nekoliko država (primjerice, SAD-a, Velike Britanije, Nizozemske), i to najčešće na temelju svojih odluka o odobravanju koncentracija poduzetnika (spajanja, preuzimanja) ili pak odluka o kartelima. Panelisti su bili docenti s Ekonomskog fakulteta Vladimir Arčabić, Marko Družić i Velibor Mačkić te Dejan Garić, ekonomist iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Moderator tribine je bila Jasminka Pecotić Kaufman, s Katedre za pravo. Ovom prilikom obilježena je prva obljetnica osnivanja Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN), jednog od suorganizatora tribine, pa se sudionicima prigodnim riječima obratio i prof. dr. sc. Siniša Petrović, predsjednik udruge. Izlaganja panelista, kako mikro tako i makro ekonomista, pobudila su veliko zanimanje publike, uglavnom pravnika iz korporacija, odvjetništva, pravosuđa, regulatora. Pitanja su se među ostalim odnosila na to koja bi tržišta u Hrvatskoj bila potencijalno najzanimljivija za provedbu ekonomske analize učinaka odluka Agencije, provodi li se u Hrvatskoj takva analiza provedbe pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, te kako provesti takvu analizu s obzirom na neke dvojbe o primarnim ciljevima zaštite tržišnog natjecanja.

Prezentacije

Ekonomska evaluacija učinaka politike tržišnog natjecanja.pptx
Analiza učinaka provedbe pravila o zaštiti tržišnog natjecanja.pptx
Tribina o tržišnom natjecanju_makro_2018_skraceno.pptx
Prezentacija za tribinu EFZG.pptx

Godina 2018.

Tribina u studenome

"Implementing a Competition Law System - Three Decades of Polish Experience"

Predavač:

Marek Martyniszyn, PhD


Moderator:

izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, EFZG


Vrijeme: petak, 16. studenog 2018., 17-19h

Mjesto: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

dv. 7

Sažetak tribine

Dr. Marek Martyniszyn sa Queen’s University Belfast predstavio je rezultate istraživanja, koje je proveo s dr. Bernattom sa Sveučilišta u Varšavi, kojim se analiziralo uvođenje i razvoj sustava za zaštitu tržišnog natjecanja u Poljskoj u zadnjh trideset godina. U tom je razdoblju Poljska prošla kroz dvije ključne tranzicije: od planske ekonomije do slobodnog tržišta i od komunizma do demokracije. Na temelju uvida iz provedenog istraživanja, dr. Martyniszyn je predstavio svoj originalni metodološki okvir koji mu je omogućio da stvori određene šire zaključke o tome kako sustav funkcionira. Pitanja sudionika fokusirala su se na paralele između hrvatskog i poljskog iskustva, pri čemu je uočeno postojanje nekih institucionalnih manjkavosti koje karakteriziraju poljski sustav, a koje ne postoje u Hrvatskoj. Dr. Martyniszyn je upozorio na uočenu pasivnost u provedbi pravila za zaštitu tržišnog natjecanja u posljednjih nekoliko godina u Poljskoj, koja prema njegovom mišljenju proizlazi iz spomenutih institucionalnih manjkavosti. Tribina je bila dragocjena zbog Hrvatskoj bliskog komparativnog iskustva, što su i istaknuli nazočni članovi hrvatskog Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Listopadska tribina

"Utvrđivanje kartela: standardi dokazivanja i sudska kontrola"

Panelisti:

dr. sc. Snježana Bagić, sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Siniša Petrović, PFZG

Mirna Romić, sudska savjetnica na Sudu Europske unije

izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, PFOS


Moderator:

izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, EFZG


Vrijeme: petak, 26. listopada 2018., 10-12h

Mjesto: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

dv. 3

Ukratko o temi

U prvoj polovici 2018. godine Ustavni sud Republike Hrvatske donio je dvije zanimljive odluke iz područja zaštite tržišnog natjecanja, koje problematiziraju pitanje standarda dokazivanja kartelnog sporazuma u hrvatskom pravu. Što je kartel? Kako ga dokazati? Koja je uloga europskog prava u kontekstu nacionalne upravne i sudske prakse? Koji su standardi dokazivanja u europskoj i hrvatskoj sudskoj praksi? O tim i drugim pitanjima govorit će naši panelisti na listopadskoj tribini o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja. Dođite i uključite se u raspravu!

Sažetak tribine uskoro!

Travanjska tribina

"Manjinski udjeli, koncentracija poduzetnika i utjecaj na intenzitet tržišnog natjecanja"

Izlagači:

Mislav Bradvica, odvjetnik

Marko Družić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mirta Kapural, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Marko Prlić, Podravka d.d.

Moderator:

Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrijeme: 12. travnja 2018., 17-19 sati,

Mjesto: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

(u prostoru Knjižnice EFZG-a)

Rok za prijavu: 10. travnja 2018.

Prezentacije

Manjinski udjeli tribina 124 prezentacija MK.pdf
Tržišno natjecanje_aktualnosti_BMWC_Podravka_20180412.pdf
Panel- Družić.pdf

Ukratko o temi

Sve je počelo s ekonomskom studijom objavljenom u Harvard Business Review u 2016. koja je pokazala da držanje manjinskih udjela od strane institucionalnih investitora u koncentriranim industrijama može dovesti do smanjenja intenziteta natjecanja među takmacima. Onda je povjerenica Vestager nedavno izjavila da Europska komisija ispituje je li takvo držanje manjinskih udjela često u praksi, te kakve su posljedice na tržište. Relevantni pravni okvir i praksu Europske komisije ispitivala je nedavno u svom radu i jedna od panelistica travanjske tribine, kolegica Mirta Kapural. O ovoj problematici raspravljat će se iz ekonomske i iz pravne perspektive na prvoj tribini o aktualnostima u pravu i politici tržišnog natjecanja. Vidimo se!

Ukratko o panelistima

Mislav Bradvica je hrvatski odvjetnik s fokusom na rješavanje sporova, stečajno pravo i korporativno pravo u širem smislu. Osim toga, ima više od deset godina iskustva u radu s mandatima iz prava zaštite tržišnog natjecanja i raznim regulatornim pitanjima. Savjetuje domaća i strana društava, a svoje iskustvo je stjecao kroz višegodišnju suradnju s međunarodnim odvjetničkim društvom, gdje je vodio europske i prekogranične predmete iz prava zaštite tržišnog natjecanja. Osim toga, ranije je radio kao voditelj pravnih i regulatornih poslova trgovačkog društva gdje je rješavao razne pravne, korporativne i regulatorne sporove. Također, određeno iskustvo stekao je i u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, gdje je bio zadužen za upravne postupke.

Marko Družić rođen je 23. prosinca 1988. godine u Zagrebu. Maturirao je XV gimnaziju u Zagrebu 2007. godine. Iste godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekonomija. Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije upisuje 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranivši doktorski rad, 12. srpnja 2016. godine stječe akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opće ekonomije. Od 2012. do 2016. godine zaposlen je u zvanju asistenta, od 2016. u zvanju postdoktoranda, a od 2017. godine u zvanju docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za ekonomsku teoriju. Od trenutka zaposlenja predavao je seminarsku nastavu iz kolegija: Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Politička ekonomija globalizacije i Povijest ekonomske misli. Njegovi primarni znanstveno-istraživački interesi uključuju polja primijenjene mikroekonomije, povijesti ekonomske misli, ekonomske metodologije i filozofije ekonomije.

Mirta Kapural zaposlena je u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja kao samostalna savjetnica u Odjelu za međunarodnu i europsku suradnju na poslovima koji obuhvaćaju suradnju s Europskom komisijom i nacionalnim agencijama država članica EU, provedbu EU projekata, suradnju u okviru Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN), te sudjelovanje u pregovorima o novim EU zakonodavnim prijedlozima iz prava tržišnog natjecanja. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu magistrirala je na University of Sussex europske studije i europsko pravo. 2012. godine doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, iz znanstvene grane trgovačko pravo i pravo tržišnog natjecanja, doktorska disertacija “Primjena instituta oslobođenja ili smanjenja kazne u pravu tržišnog natjecanja”. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih članaka iz područja prava tržišnog natjecanja objavljenih u domaćim i inozemnim stručnim časopisima i knjigama. U svojstvu sudionika i predavača redovito sudjeluje na međunarodnim edukacijama i konferencijama o pravu tržišnog natjecanja. Redoviti je predavač i autor programa o pravu tržišnog natjecanja na Državnoj školi za javnu upravu. Sudjeluje u EU projektima u svojstvu stručnjaka za pravo tržišnog natjecanja.

Marko Prlić je Predstojnik Ureda Uprave u PODRAVKI d.d. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine te ima položen pravosudni ispit. Član je Komisije ICC-a Hrvatska za tržišno natjecanje. Svoju karijeru započeo je 2012. godine u PODRAVKI d.d. kao pripravnik u Tajništvu Grupe Podravka. Njegov profesionalni fokus i većina radnog iskustva je u područjima međunarodnog trgovačkog prava i prava društava, s naglaskom na dubinska snimanja i pravo tržišnog natjecanja u raznim jurisdikcijama.

Jasminka Pecotić Kaufman izvanredna je profesorica na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U fokusu njezinog istraživačkog rada nalazi se pravo tržišnog natjecanja, posebice kartelno pravo. Predaje kolegije Pravo tržišnog natjecanja, Trgovačko pravo, Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke komunikacije, Pravo tržišnog natjecanja i intelektualno vlasništvo. Suautorica je prvog udžbenika iz prava tržišnog natjecanja u RH. Potpredsjednica je Hrvatskog udruženja za pravo i politiku tržišnog natjecanja. Sudjeluje u nizu međunarodnih projekata usmjerenih na edukaciju sudaca iz europskog prava tržišnog natjecanja, te kao nacionalni stručnjak u projektima analize nacionalnog prava i prakse za Europsku komisiju. Članica ASCOLA-e, Mediterranean Competition Council-a, znanstvenog odbora Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, nevladin savjetnik za Međunarodnu mrežu za tržišno natjecanje (ICN). Autorica je brojnih radova iz područja prava tržišnog natjecanja.

Fotogalerija